Chi tiết cuộc thi
annhien7777
THE HUNGER GAMES 2
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng139.6 FXCE (4 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)02/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 02/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)06/05/2022 23:59
(Giờ địa phương: 07/05/2022 03:59)
Tài trợ100 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng