Chi tiết cuộc thi
smile
Rèn Luyện!
Đã kết thúc
Tổng giá trị giải thưởng549.5 FXCE (5 Đấu thủ)
Phí tham gia10 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)23/05/2022 00:00
(Giờ địa phương: 23/05/2022 04:00)
Kết thúc (GMT+3)17/06/2022 23:59
(Giờ địa phương: 18/06/2022 03:59)
Tài trợ500 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng