Chi tiết cuộc thi
bactung
QUÝ MÃO COLLSEUM - 1ST WEEK
Đang thi đấu
Tổng giá trị giải thưởng495 FXCE (1 Đấu thủ)
Phí tham gia500 FXCE
Bắt đầu (GMT+3)30/01/2023 00:00
(Giờ địa phương: 30/01/2023 04:00)
Kết thúc (GMT+3)03/02/2023 23:59
(Giờ địa phương: 04/02/2023 03:59)
Tài trợ0 FXCE (Xem thêm)
Thông tin cuộc thi
Danh sách tham gia
Bảng xếp hạng